Con Mến Yêu – Thiên Phụng & Tân Bảo | Ca Đoàn MicaeMar. 29, 2018

Lyrics:
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng linh hồn.

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngóng trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao, miệng hát ca lòng thoả dường bao.

4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, hằng quyết lòng nêu gương ái nhân, yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan.

5. Con khấn xin cho đoàn chiên lầm, tìm thấy đường quang minh Phúc Âm, yêu Chúa Cả dứt bỏ tà tâm, cùng với chiên lành nối tình thân.

6. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành, phù giúp đoàn con trên thế gian, qua kiếp khổ trí tỉnh lòng thanh, về tới quê đầy phúc bình an.

Follow Us
FACEBOOK:
INSTAGRAM:

Nguồn: https://socialclubhub.com/

Xem thêm bài viết khác: https://socialclubhub.com/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *