[AIS] Series of Public Talks – Nguyễn Thu Giang (19/04/17) – Part 1/3Chương trình thuộc dự án trạm ẨN/HIỆN châu Á do Trung tâm Châu Á, quỹ Nhật Bản và Ga 0 đồng tổ chức và do Ga 0 giám tuyển.

This program is part of the Asian In/VISIBLE Station (AIS) project, funded by the Japan Foundation – Asia Center and is curated by Zero Station.

—-
Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, xin vui lòng truy cập
For more information about the program, please visit

Để theo dõi thông tin về dự án Trạm ẨN/HIỆN Châu Á, vui lòng truy cập
To follow Asian In/VISIBLE Station (AIS) project’s activities, please visit


Zero Station – A Place to Play

Nguồn: https://socialclubhub.com/

Xem thêm bài viết khác: https://socialclubhub.com/giai-tri/

Article Categories:
Giải Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *